Giảng viên Nguyễn Cẩm Vân

Viện phó

NGUYỄN CẨM VÂN

420 park street charlottesville

rebecca@macte.org

Đào Tạo

  • Ms.NGUYỄN CẨM VÂN – Nhà đồng sáng lập Hệ thống 12 trường mầm non Little Sol Montessori tại Hà Nội
  • Nhà sáng tập của hệ thống trường mầm non Song ngữ Mondo Dei Bambini
  • Tổng giám đốc của Viện đào tạo Montessori Canada chi nhánh thứ 10 trên Thế giới và duy nhất tại Việt Nam
  • Thạc sỹ Montessori lứa tuổi 0-6, chứng nhận MACTE và MEPI

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

  • Ms. NGUYỄN CẨM VÂN – Chuyên viên Trung tâm đào tạo giáo viên Montessori Canada tại Việt Nam, cố vấn chuyên môn, giám sát chất lượng của hệ thống trường mầm non
    Litlle Montessori Preschool.
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy các khóa học giáo viên Montessori. 5 năm kinh nghiệm setup lớp học, tư vấn học cụ chuẩn Montessori..
  • Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp giáo dục sớm từ năm 2015.

đội ngũ giáo viên