HỘI THẢO MONTESSORI

HỘI THẢO MONTESSORI

Hội thảo về giáo dục sớm, đặc biệt dành cho các chủ trường.

  • Bạn muốn những phụ huynh tại khu vực của bạn hiểu hơn về Montessori để giúp họ hoàn toàn tin tưởng khi gửi gắm những em bé của mình.
  • Bạn muốn những giáo viên của mình hiểu đúng về Montessori, yêu Montessori, yêu công việc và cống hiến tận tâm.

Đăng ký tư vấn tổ chức Hội thảo: 0988 379 466