Dịch vụ

Viện đào tạo Montessori Canada tại Việt Nam

Trung tâm đào tạo Montessori quốc tế Sol (Viện đào tạo Montessori Canada tại Việt…

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi có 3 thương hiệu trường học Montessori nhượng quyền: Trường Little Sol Montessori…

Mô hình giáo dục Montessori

Mô hình giáo dục Montessori là gì? Montessori là phương pháp giáo dục không còn…

Chương trình giáo dục sớm Montessori
  • Học lý thuyết và thực hành Montessoriở tất cả các lĩnh vực trong 110H
  • Triết lý Montessor
  • Quản lý lớp học