julie-lyras

Giảng Viên Quốc Tế

JULIE LYRAS

420 park street charlottesville

rebecca@macte.org

Đào Tạo

 • Giảng Viên Quốc Tế JULIE LYRAS – Thạc sĩ giáo dục Viện đào tạo giáo viên Montessori Canada/Montreal, QC/
 • Giáo viên Montessori tại Casa Montessori Teacher/Viện đào tạo Montessori Canada/Ottawa, ON/
 • Chứng chỉ tiếng Anh/Oxxford Seminar/Toronto.
 • Chứng chỉ giáo viên Montessori tiểu học, viện Montessori Toronto.
 • Đồng thời , cô JULIE LYRAS đạt bằng cử nhân về về khoa học kiến trúc đại học McGill Montreal, QC.
 • Huấn luận viên tại Viện đào tạo giáo viên Montessori Canada từ 2013 đến nay.
 • Thành thạo 3 thứ tiếng (tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp) với chứng chỉ tiếng Anh ESL.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm giáo viên Montessori tiểu học và mầm non ở Ontario và Quebec.
 • 2001 – 2011: Giáo viên cấp 1/Country Garden Montessori Academy/ Newmarket, ON. Phát triển các bài dạy Montessori cho lớp 2 – 6 tuổi.
 • 2011 – 2012: Giáo viên cấp 1/Rainbow Montessori/Newmarket, ON Dạy lớp 1,2,3 cho những học sinh song ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp). Dạy Tiếng Anh cho học sinh tiếng Pháp.
 • 2012 – 2015: Casa Teacher/Montessori Catineau/Gatineau/Gatineau, QC Phát triển và giảng dạy cho trẻ từ 3 – 6 tuổi bằng tiếng Pháp 100%.
 • Từ 2015 đến nay: Casa Teacher/Heart, Mind và Soul Montessori/ Montreal, QC.
 • Phát triển các bài học cho trẻ từ 2 – 6 tuổi.
 • Hướng dẫn giáo viên mở ra chương trình Montessori mới.
 • Đã giảng dạy, tổ chức nhiều khóa học, hội thảo và các chương trình khác như các bài học về Montessori cũng như quản lý lớp học và xây dựng chương trình.
 • Nghiên cứu và trình bày xu hướng mới trong giảng dạy Montessori. Hỗ trợ công việc văn phòng của Viện.

đội ngũ giáo viên