HÀNH TRÌNH SOLIMTC

7-2015

Trung tâm đào tạo Montessori quốc tế ra đời bằng tâm huyết và mong muốn đưa các khoá học Montessori chất lượng quốc tế về Việt Nam, cụ thể miền Bắc. Khoá trợ tá đầu tiên với HLV người Canada với 120 học viên học trong 20 ngày đêm liên tục.

7-2016

Là trung tâm Montessori đầu tiên được MACTE (Hội đồng công nhận Montessori quốc tế) công nhận là địa điểm đào tạo uy tín tại Việt Nam với sự giám thẩm định sát của các giám sát viên MACTE về khoá học giáo viên quốc tế tháng 10/2015. Là chi nhánh thứ 10 của Viện Đào tạo Montessori Canada tại Việt Nam.

2016 - đến nay

Từ 2016 đến nay tổ chức 5 khoá giáo viên và lý thuyết giáo viên Montessori quốc tế, 10 khoá trợ tá quốc tế, đào tạo nội bộ cho hệ thống mầm non LSM, 20 khoá 110h, 55 khoá 48h và gần 200 khoá 10h. Đã đào tạo đươc trên 200 giáo viên và trên 600 trợ tá quốc tế cùng gần 2800 giáo viên, trợ tá nội bộ và được phổ biến kiến thức Montessori trên cả nước. Tư vấn set up cho 85 trường học khắp cả nước.