giang-vien-dao-tao-motessori

Giảng viên

JAYANTHI RAJAGOPALAN

420 park street charlottesville

rebecca@macte.org

Đào Tạo

 • JAYANTHI RAJAGOPALAN – Dẫn chương trình thường xuyên, Hội nghị MEPI, South Carolina (2011 – 2019)
 • Người thuyết trình, Hội nghị IMC, Florida (2007 – 2010) Phát triển chuyên môn
 • Một số hội thảo chuyên nghiệp được tổ chức bởi Age of Montessori (2015 đến nay)
 • Tham dự Đại hội Montessori quốc tế 28Th, Prague (tháng 7 năm 2017) Tham dự tất cả các hội nghị MEPI (2011 – 2019)
 • Tham dự loạt hội thảo trên web của Jonathan Wolf (tháng 3 năm 2017) Một số hội thảo của Hội đồng quản trị Montessori của Canada (Đang thực hiện)
 • Hội thảo được thực hiện bởi Trung tâm Tự kỷ Geneva, Toronto (Đang thực hiện)
 • Hội thảo 2 ngày được thực hiện bởi Trung tâm Nhận thức ADHD, Canada (tháng 11 năm 2010)
 • Hội thảo trên web được tổ chức bởi Dịch vụ trẻ em Toronto
 • Tham dự hội thảo về tự điều chỉnh của Tiến sĩ Stuart Shanker (Tháng 5 năm 2017)
 • HLV Montessori lứa tuổi 3-6, 6-12

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 • 1981: M.A (Xã hội học), Đại học Kerala, Ấn Độ (tương đương WES được thành lập như Master of Arts).
 • 1999: Văn bằng Montessori quốc tế, Trung tâm Montessori Luân Đôn, Vương quốc Anh được chứng nhận tại Học viện Giáo dục Montessori của Canada, Toronto (2018).
 • 2000 – 2004: Học viên, Huấn luyện viên
 • 2011: Chứng chỉ: Giáo dục người lớn, Seneca College, Toronto
 • 2012: Chứng chỉ: Nguyên tắc Tự kỷ, Trung tâm Tự kỷ Geneva, Toronto
 • 2015: Chứng chỉ: Phân tích hành vi ứng dụng, Trung tâm Tự kỷ Geneva, Toronto
 • 2003 đến nay: Giám đốc, Trung tâm học tập Abacus Montessori (được CCMA công nhận)
 • Cô JAYANTHI RAJAGOPALAN – giáo viên chính, Viện giáo dục giáo viên Montessori của Canada, Toronto (2004 đến nay). Thực tập sinh được đào tạo ở cấp độ tuổi thơ. Học sinh được giám sát và cố vấn tại các vị trí của họ. Tổ chức hội thảo đào tạo cho các trợ lý Montessori mỗi mùa hè ở Toronto.
 • Hiện đang theo đuổi bằng M.Ed (Montessori Tích hợp học tập) tại TIES-Endicott College, Massachusetts
 • Thiết kế và thành lập một trường học hoàn toàn mới Giáo trình được thiết kế cho tất cả các nhóm tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi.
 • Cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp cho nhân viên và học viên Montessori. Chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh giảng dạy và hành chính của việc điều hành trường học.
 • Tiến hành một số hội thảo cho phụ huynh theo phương pháp Montessori ở trường riêng và tại các trường khác Cung cấp tư vấn cho các trường Montessori mới.

đội ngũ giáo viên