pascale-quirion

Giảng Viên Quốc Tế

PASCALE QUIRION

420 park street charlottesville

rebecca@macte.org

Đào Tạo

 • PASCALE QUIRION – Thạc sĩ Montessori HLV tại viện Montessori Canada 2008
 • Giáo viên quốc tế Montessori cho lứa tuổi 3-6, 6-12
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 • 1982 – 1986: Học đại học về giáo dục tiểu học, Mầm non và đặc biệt.
 • 1990 – 1992: Giáo viên Montessori ( 2 1⁄2 – 6)
 • 1987 – 1989: Giáo viên trường Montessori Ste-Foy
 • 1990 – 2001: Sáng lập và đồng sở hữu kiêm Giáo viên tại trường Montessori Garden tại Cap-Rouge.
 • 2001 – 2003: Đồng sở hữu La Boîte à Muses – Công ty tổ chức tiệc và thủ công cho trẻ.
 • 2003 – 2005: Giáo viên chính cho lứa tuổi 3-6 tuổi Trường Montessori tại St-Nicolas.
 • 2005 – 2006: Giáo viên Lớp 3-6 Trường Montessori tại Quebec 2006 – 2007: Điều hành Trường Montessori tai Quebec.
 • 2007 – 2011: Giáo viên lớp 3-6 Trường Montessori của Hill 2011 – 2016: Giám đốc sư phạm Trường Montessori của Hill.
 • 2017 – 2018: Huấn luyện viên Montessori Daycare Éducatôt 2008 ;Huấn luyện viên Montessori Casa CMIT.
 • PASCALE QUIRION – Là diễn giả của rất nhiều hội nghị, workshop tại Canada về Montessori cho lứa tuổi 3 – 6 và tiểu học.
 • Tư vấn, setup, cố vấn chuyên môn cho nhiều trường Montessori.
 • Tháng 6 năm 2011 đến nay: Giám khảo các kỳ thi cuối khoá của học viên học khoá giáo viên Montessori.

đội ngũ giáo viên