NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi có 3 thương hiệu nhượng quyền:

  • Trường Little Sol Montessori

– Hệ thống trường với 12 cơ sở tại Hà Nội

– Được thành lập từ năm 2014

  • Trường Casa Dei Sol Montessori

– Hiện tại, có 1 cơ sở tại Hồ Chí Minh

– Được thành lập từ 06/2020

  • Mom&Montessori mini-school

– Thành lập từ 05/2021 với kỳ vọng đạt 1000 điểm trên cả nước trong 5 năm.